Hotline: 0888 00 6098

Gạo Hoa Trạng Nguyên (10kg)

Product details:

Hạt dài - Thơm Dẻo Ngọt

17000/kg

Price: 170,000 VNĐ

Related Products