Hotline: 0888 00 6098

Gạo lức huyết rồng đỏ (2kg)

Product details:

Hạt dài - Thơm nở mềm

31,500/kg

Price: 63,000 VNĐ

Related Products